Zebranie Zarządu Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Sandomierskiej – 4 października 2017

W dniu 04-10-2017r. w Sali Papieskiej Instytutu Teologicznego im. bł. Wincentego Kadłubka w Sandomierzu, odbyło się Zebranie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Sandomierskiej.

W zebraniu uczestniczyli członkowie władz i organów stowarzyszenia, oraz przedstawiciele kilku  kół diecezjalnych. Zebraniu przewodniczył Prezes Krzysztof Szatan, a wśród omawianych tematów były zarówno sprawy bieżące, jak i plany działań na najbliższe miesiące. Wyzwaniem dla członków stowarzyszenia na najbliższe dni, będzie  przygotowanie sympozjum „Solidarni z Rodziną”. Sympozjum odbędzie się w dniu 18 Listopada 2018 roku, pod hasłem „Rodzina Silna Bogiem, Naród Silny Rodziną”.

Kolejną z omawianych spraw, były przygotowania do aktywnego uczestnictwa naszego stowarzyszenia, w nadchodzącym jubileuszu 200-lecia powołania Diecezji Sandomierskiej. Ustalono również datę walnego – sprawozdawczego zebrania członków Stowarzyszenia. Zebranie to odbędzie się w budynku Instytutu Teologicznego w Sandomierzu, w dniu 21 Października 2017 roku, a rozpocznie go  Msza Święta o godz. 9.00.

Spotkanie modlitwą i błogosławieństwem zakończył Ks. Tomasz Cuber. Zachęcamy wszystkich członków stowarzyszenia, do aktywnego udziału w nadchodzących wydarzeniach.