Konferencja z cyklu „Solidarni z Rodziną’’, pod hasłem ,,Rodzina silna Bogiem, Naród silny Rodziną’’

W dn. 18.11.2017r. w Sandomierzu odbyła się Konferencja z cyklu ,, Solidarni z Rodziną’’, pod hasłem,, Rodzina silna Bogiem, Naród silny Rodziną’’. Konferencję rozpoczęliśmy o godz. 10.00 uroczystą Mszą Świętą  w Katedrze, pod  przewodnictwem ks. Biskupa seniora Edwarda Frankowskiego, w asyście pocztów sztandarowych organizatorów: Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Sandomierskiej i Zarządu Regionu Ziemia Sandomierska NSZZ „Solidarność”.

Po Mszy Świętej, licznie zebrani uczestnicy udali się do Domu Katolickiego, gdzie prowadzący Konferencję, Krzysztof Szatan, Prezes Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Sandomierskiej, przywitał gości I przedstawił tematykę oraz prelegentów Konferencji.

Na wstępie, pasterskie słowo do zebranych skierował honorowy patron konferencji ks. Biskup Krzysztof Nitkiewicz. Ordynariusz Diecezji Sandomierskiej, nawiązując do I Światowego Dnia Ubogich, zwrócił uwagę zebranych na problem i skalę ubóstwa, które istnieje pomimo wydatnej pomocy materialnej państwa w ostatnich latach.

Gościem szczególnym konferencji był Stanisław Szwed, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny , Pracy i Polityki Społecznej. Pan minister przedstawił zebranym działania polskiego rządu na rzecz pomocy rodzinie w okresie minionych dwóch lat działalności i w perspektywie do zakończenia kadencji.

Prof. dr hab. Jan Ptak w swoim wykładzie wykazał rolę rodziny w budowie narodu i umacnianiu jego tożsamości. Siła Rodziny miała szczególne znaczenie w okresie rozbiorów Polski, okupacji niemieckiej i sowieckiej. To w rodzinie przetrwała wiara, polska mowa, tradycja. Było to podstawą odrodzenia
i fundamentem budowy niepodległego państwa.

Socjolog, dr Urszula Bąk wskazała na rolę rodziny w dzisiejszej Polsce i naszych czasach. Stwierdziła że pomimo wielu zagrożeń silna polska rodzina jest nadal fundamentem silnego państwa. Jako podstawowa, zdrowa komórka społeczna, nadaje wymiar rozwoju  Państwa Polskiego, jest jego nadzieją i przyszłością.

Ks. dr Tomasz Cuber, Dyrektor Duszpasterstwa Małżeństw i Rodzin przedstawił współpracę rodziny
i szkoły w świetle dokumentów Kościoła. Wykazał, że tylko obustronna chęć współpracy rodziców
i nauczycieli, przy zaangażowaniu i wskazaniach kościoła, daję nadzieję na dobre wychowanie
i wykształcenie dzieci i młodzieży.

Ryszard Proksa, Przewodniczący Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność w swoim wystąpieniu wskazał, że polska szkoła po reformie oświaty jest otwarta dla rodziców, stwarza możliwości oceny pracy nauczycieli przez rodziców, jest bardziej uspołeczniona i gotowa do współpracy na rzecz kształcenia i wychowania pokoleń Polaków.

Po dyskusji i wystąpieniu posła Andrzeja Kryja, Andrzej Kaczmarek, Przewodniczący Zarządu Regionu Ziemia Sandomierska NSZZ Solidarność zakończył Konferencję a Krzysztof Szatan Prezes Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Sandomierskiej, dziękując  zebranym za przybycie zaprosił ich na przyszłoroczne spotkanie.