Spotkanie opłatkowe Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Sandomierskiej

W dn.13.01.2018r. w Instytucie Teologicznym w Sandomierzu, członkowie Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Sandomierskiej zebrali się na Opłatku. Spotkanie rozpoczęło się o godz.1000 Mszą Świętą, której przewodniczył i homilię wygłosił ks. dr Tomasz Cuber, Dyrektor Duszpasterstwa Małżeństw i Rodzin Diecezji Sandomierskiej. W słowie bożym Ksiądz Dyrektor wskazał w jakim porządku należy układać relacje w rodzinie, aby rodzina dobrze funkcjonowała. Relacje pomiędzy małżonkami są nadrzędne i stanowią fundament relacji rodziców z dziećmi, małżonków ze swoimi rodzicami czy teściami, rodziny ze społeczeństwem. Następnie w Sali Papieskiej życzenia do członków stowarzyszenia skierował Prezes  Krzysztof Szatan i wszyscy połamali się opłatkiem, życząc sobie nawzajem. Z zebranymi spotkał się Ks. Biskup Krzysztof Nitkiewicz, w słowie pasterskim  skierowanym do zebranych podkreślił jak wielkie znaczenie  ma modlitwa i świadectwo godnego życia w relacjach międzyludzkich.   Zaprosił członków stowarzyszenia do współpracy i udziału w Jubileuszu dwusetnej rocznicy powstania Diecezji Sandomierskiej, a  szczególnie zachęcał do udziału w Jubileuszu Rodzin, który odbędzie się 2 czerwca w Ostrowcu Świętokrzyskim. Był słodki poczęstunek i  w miłej, rodzinnej atmosferze, przy akompaniamencie gitarowym, śpiewano  kolędy, radując się ze spotkania.