Jubileusz Świeckich Kościoła Sandomierskiego

Sandomierz, 5 kwietnia 2018 roku

 ZAPROSZENIE

Katolicy świeccy stanowią ponad 99% członków Kościoła katolic­kiego i już ta liczba wskazuje na doniosłą ich rolę nie tylko w samym Kościele, ale również w społeczeństwie. Siłą katolików świeckich jest nade wszystkoich potencjał ewangelizacyjny. W posynodalnej adhortacji apostolskiej „Ecclesia in Europa” z 2003 roku święty Jan Paweł II stwierdził, że „odgrywają oni niezastąpioną rolę w głoszeniu i służbie Ewangelii na­dziei” (EE 41).

Przeżywając Jubileusz 200-lecia Diecezji Sandomierskiej nie można zapomnieć
o wielkim  znaczeniu i roli katolików świeckich, dlatego zapraszamy na sympozjum
pt. „Świeccy Kościoła Sandomierskiego”, które odbędzie się 21 kwietnia (sobota) 2018 roku
w Sandomierzu, w Domu Katolickim.

Program:

10.00 – Msza św. w Bazylice Katedralnej w Sandomierzu

11.00 – Słowo wstępne ks. bpa Ordynariusza Krzysztofa Nitkiewicza

11.10 – Apostolat katolików świeckich na przestrzeni 200 lat Diecezji Sandomierskiej –

dr Roman Chyła, honorowy profesor oświaty

11.40 – Zadania i rola katolików świeckich we współczesnym świecie –

mgr Marcin Przeciszewski, redaktor naczelny i prezes KAI

12.10 – Panel dyskusyjny

12.40 – Zakończenie.

Z wyrazami szacunku i serdecznych pozdrowień w Chrystusie Panu

Ks. dr Tomasz Cuber                                                                 Ks. dr Marek Kumór

Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Rodzin                   Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego