Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Sandomierskiej, istnieje w naszej diecezji od 1993 roku, i skupia osoby zatroskane o dobro polskich rodzin.

POCZĄTEK DZIAŁALNOŚCI:

 • 2 września 1993 r. – pierwsze posiedzenie Komitetu Założycielskiego.
 • 16 września 1993 r. – uchwała Walnego Zgromadzenia Członków Założycieli Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Sandomierskiej o przyjęciu Statutu Stowarzyszenia.
 • 1 października 1993 r. – odezwa Biskupa Sandomierskiego do kapłanów i wiernych w sprawie Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Sandomierskiej.
 • 5 listopada 1993 r. – dekret Biskupa  Sandomierskiego Wacława Świerzawskiego o erygacji SRK DS. (tutaj)
 • 8 listopada 1993 r. – rejestracja Stowarzyszenia  przez Sąd Wojewódzki w Tarnobrzegu z siedzibą w Sandomierzu.
 • 24 kwietnia 1994 r. – I Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Sandomierskiej. Wybór władz Stowarzyszenia.

CELE STOWARZYSZENIA:

Celem Stowarzyszenia jest wspomaganie rodzin w kształtowaniu ich życia małżeńskiego i rodzinnego zgodnie z etyką katolicką, formowanie ich postawy apostolskiej zgodnie z zasadami Ewangelii, wyrażonymi w nauczaniu Kościoła Katolickiego, oraz wspieranie członków Stowarzyszenia w ich życiu małżeńskim i rodzinnym.

STRUKTURA STOWARZYSZENIA:

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Sandomierskiej działa na terenie Diecezji Sandomierskiej i jego struktura oparta jest na strukturze administracyjnej diecezji.

Strukturę Stowarzyszenia tworzą:

 • Koła parafialne,
 • Oddziały Dekanalne,
 • Oddziały Miejskie.

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Sandomierskiej liczy obecnie 400 członków zrzeszonych w:

 • N… Kołach Parafialnych,
 • 2 Oddziałach Miejskich,

WŁADZE STOWARZYSZENIA:

Władzami Stowarzyszenia są:

 • Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia,
 • Zarząd Główny Stowarzyszenia,
 • Główna Komisja Rewizyjna,
 • Komisja Pojednawczo Dyscyplinarna.

Władzami Oddziału Dekanalnego Stowarzyszenia są:

 • Walne Zebranie Oddziału Dekanalnego,
 • Zarząd Oddziału Dekanalnego,
 • Komisja Rewizyjna Oddziału Dekanalnego.

Władzami Koła Parafialnego są:

 • Walne Zebranie Koła Parafialnego,
 • Zarząd Koła Parafialnego.