Zarząd Główny Stowarzyszenia Rodzin  Katolickich Diecezji Sandomierskiej

Krzysztof Szatan- prezes

Marek Kwitek – wiceprezes

Wiktor Bednarczuk- wiceprezes

Marcin Świerkula- sekretarz

Tomasz Frańczak- skarbnik

Członkowie zarządu:

Helena Surowiec

Zbigniew Golec

Włodzimierz Trybuła

Główna Komisja Rewizyjna

Krystyna Rusin- przewodnicząca

Członkowie:

Dariusz Biernicki

Marek Strugała

Komisja Pojednawczo dyscyplinarna

Robert Chmiel- przewodniczący

Członkowie:

Marianna Abramczyk

Jurand Lubas

Jan Świąder

Zdzisława Zwierzyk

Stanisław Wiącek